Staff

Yma yn Ysgol Tryfan ceir tîm o athrawon brwdfrydig ac ymroddgar sy’n cydweithio i gynnig yr addysg orau bosib i’n disgyblion.

Mae pob aelod o staff yn fwy nag athro pwnc yn unig, ac mae ehangu gorwelion a phrofiadau disgyblion yn un o flaenoriaethau’r ysgol hon.

Ein cenhadaeth felly yw ymestyn, datblygu ac addysgu ein disgyblion i’r safon uchaf er mwyn eu paratoi i fod yn aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

 

 

Hefyd yn yr adran yma:

Lleoliad


Gweld Ysgol Tryfan mewn map mwy

Cysylltwch

Prifathro: Mr Gwyn Tudur
Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk