Pwy di Pwy

Staff yr Ysgol 2017/18

Staff Dysgu

Gwyn Tudur - Pennaeth
Dyfrig Jones – Dirprwy Bennaeth
Mari James - Dirprwy Bennaeth
Alan Jukes – Pennaeth Mathemateg
Bleddyn Williams - Pennaeth Daearyddiaeth a Phennaeth Blwyddyn 8
Ceri Midgley – Pennaeth Addysg Grefyddol
Cheryl Jones – Ffrangeg, Saesneg
Cheryl Roberts – Pennaeth y Gymraeg a Chydlynydd Llythrennedd
Elin Angharad Jones – Cymraeg
Gareth Griffiths – Pennaeth Ffiseg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
Gethin Morgan – Gwyddoniaeth a Phennaeth Blwyddyn 9
Gruff Arfon – Addysg Gorfforol
Gwenllian Roberts – Dylunio a Thechnoleg (dros gyfnod mamolaeth Bethan Morgan)
Gwenno Roberts – Pynciau Cyffredinol
Gwilym Eifion Jones – Gwyddoniaeth, Busnes, Pennaeth Blwyddyn 10 a Chyd-gysylltydd Gyrfaoedd
Hefin Evans – Pennaeth Cerddoriaeth
Heledd Elfyn Thirsk – Cymraeg a Drama, Cydlynydd BAC CA4 a 5
Iwan Lynes Edwards - Pennaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Jane Parry - Pennaeth Bioleg, Gwyddoniaeth
Janet Maher - Pennaeth Celf
Kim Jones - Saesneg
Manon Morgan – Cymraeg
Meurig Jones - Pennaeth Hanes a Phennaeth y Chweched Dosbarth
Miriam Jones - Mathemateg
Nia Griffiths Jones – Pennaeth Cemeg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
Nia Wyn Jones – Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
Nia Williams - Pennaeth Ieithoedd Modern
Ruth Thomas - Addysg Gorfforol ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Sera Fôn Williams - Mathemateg
Shiwan Gould-Davies – Pennaeth Addysg Gorfforol a Phennaeth Blwyddyn 7
Sioned Davies- Pennaeth Saesneg
Siân Williams - Athrawes Cynhwysiad yr Hafan
Siôn Edwards – Pennaeth Dylunio a Thechnoleg a Phennaeth Blwyddyn 11

Uwch Gymhorthyddion Cyflenwi

Tammi Jones
Tracey Skillin

Cymorthyddion Dysgu

Eleri Edwards
Guto Griffiths
Ieuan George
Kevin Evans
Lois Wyn Hughes
Rhiain Julio
Rhys Jones

Staff Ategol

Bethan Thomas – Rheolwr Busnes a Chyllid
Beverley Owen – Cymhorthydd Gweinyddol
Dafydd Owen – Gofalwr
Meryl Wyn Jones – Swyddog Data
Nêst Williams - Ysgrifenyddes
Sam Durrant – Technegydd TGCh

Lleoliad


Gweld Ysgol Tryfan mewn map mwy

Cysylltwch

Prifathro: Mr Gwyn Tudur
Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk