Pwy di Pwy

Staff yr Ysgol 2016/17

Gwyn Tudur - Pennaeth
Dyfrig Jones – Dirprwy Bennaeth
Mari James - Pennaeth Cynorthwyol a Chydlynydd Rhifedd
Tegwen Llwyd - Pennaeth Cynorthwyol a Chydlynydd Llythrennedd
Eleri W Roberts - Pennaeth Cynorthwyol a Phennaeth y Chweched Dosbarth

Alan Jukes – Pennaeth Mathemateg
Bethan Morgan – Dylunio a Thechnoleg
Bleddyn Williams - Pennaeth Daearyddiaeth
Ceri Midgley – Pennaeth Addysg Grefyddol
Cheryl Jones – Ffrangeg, Saesneg, BAC
Cheryl Roberts – Pennaeth y Gymraeg
Elin Angharad Jones – Cymraeg a Cherdd
Gareth Griffiths – Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd / Ffiseg
Gethin Morgan – Gwyddoniaeth, Mathemateg, BAC, a Phennaeth Blwyddyn 9
Gwilym Eifion Jones – Gwyddoniaeth, Pennaeth Blwyddyn 10 a Chyd-gysylltydd Gyrfaoedd
Heledd Elfyn Thirsk – Cymraeg/ Drama/ Cydlynydd BAC CA4
Ian Williams - Pennaeth Addysg Gorfforol
Iwan Lynes Edwards - Pennaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Gorwelion, BAC
Jane Parry - Pennaeth Bioleg, Gwyddoniaeth
Janet Maher - Pennaeth Celf
Kim Jones - Saesneg
Manon Morgan – Cymraeg, Dyniaethau
Meurig Jones - Pennaeth Hanes a Phennaeth Blwyddyn 11
Miriam Jones - Mathemateg
Nia Griffiths Jones – Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd / Cemeg
Nia Wyn Jones – Cymraeg/Saesneg a Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
Nia Williams - Pennaeth Ieithoedd Modern
Owain Arwel Davies - Pennaeth Cerdd a Phennaeth Blwyddyn 8
Ruth Thomas - Addysg Gorfforol, Iechyd a Gofal.
Sera Roberts - Mathemateg
Shiwan Gould-Davies - Addysg Gorfforol a Phennaeth Blwyddyn 7
Siân Williams – Athrawes Gynhwysiad
Siôn Edwards – Dylunio a Thechnoleg
Sioned Davies- Pennaeth Saesneg

Cymhorthyddion Dysgu

Rhiain Julio
Eleri Edwards
Kevin Evans
Non Thomas
Ieuan George

Staff Ategol

Bethan Thomas - Swyddog Gweinyddol
Nêst Williams - Ysgrifenyddes yr ysgol
Dafydd Owen - Gofalwr
Beverley Owen – Cymhorthydd Gweinyddol
Sam Durrant - Technegydd
Aled Roberts - Technegydd Gwyddoniaeth

Uwch Gymhorthyddion

Aled Emyr

Lleoliad


Gweld Ysgol Tryfan mewn map mwy

Cysylltwch

Prifathro: Mr Gwyn Tudur
Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk