Pwy di pwy - Llywodraethwyr

 

LLYWODRAETHWYR YSGOL TRYFAN 2017/18
Enw Categori Swyddogaeth
     
Mrs Menna Jones Rhieni                      Llywodraethwraig Ddynodedig Cydraddoldeb
Mrs Lowri Elis Rhieni                      Llywodraethwraig Ddynodedig Amddiffyn Plant
Mrs Siân Eleri Morgan Rhieni                      Llywodraethwraig Ddynodedig Hyrwyddo’r Gymraeg
Mr Carl Mather Rhieni                      Is-Gadeirydd a Llywodraethwr Dynodedig Iechyd a Dioglewch
Mr Arwel Jones Rhieni                       
Mrs Angharad Harris Awdurdod Addysg    Cadeirydd
Mrs Jên Dafydd Awdurdod Addysg     
Cyng. Elin Walker-Jones Awdurdod Addysg    Llywodraethwraig Ddynodedig ADY
Cyng. Huw Wyn Jones Awdurdod Addysg     
Mrs Janet Abas Cymunedol               
Mr Wil Parry Cymunedol               
Mr Gwilym Owen Cymunedol                         
Mr Dafydd Hardy Cymunedol                   
Mr Sam Durrant Staff Ategol              
Mrs Nia Griffiths Jones Athrawon                  
Mr Meurig Jones Athrawon                  
Mr Gwyn Tudur Pennaeth                  
Miss Bethan Thomas Clerc  
     
Disgyblion Llywodraethwyr    
Megan Huws Medi 2017-Awst 2018
Cai Fôn Davies Medi 2017-Awst 2018  

 

Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr Ysgol Tryfan 2017 - 2018 - cliciwch yma
Adroddiad Blynyddol Cryno i Rieni 2017 - 2018 - cliciwch yma

Cysylltu gyda’r Corff Llywodraethol
Dylid cysylltu gyda Chadeirydd neu aelodau’r Corff Llywodraethol trwy Glerc y Corff Llywodraethol sef Miss Bethan Thomas yn yr ysgol neu trwy e-bost – sg@tryfan.gwynedd.sch.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Tryfan mewn map mwy

Cysylltwch

Prifathro: Mr Gwyn Tudur
Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk