Llythyrau i Rieni


Croeso i Flwyddyn 7 yn Ysgol Tryfan ym mis Medi, 2016 - cliciwch yma

Diwedd Tymor yr Haf 2016 yn Ysgol Tryfan - cliciwch yma

Noson Agored Ysgol Tryfan ar gyfer rhieni blynyddoedd 5 a 6.
Dewch yn llu.
Nos Iau, Tachwedd 12fed 2015 - 17:30 tan 20:00

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cymorth ar gyfer Disgyblion Blwyddyn 11 a'u Rhieni
Llythyr Adolygu ac Arholiadau Tymor yr Haf 2015 - cliciwch yma

Adnoddau
Amserlen TGAU Haf 2015 - cliciwch yma
Arweinaid Adolygu TGAU - i ddisgyblion - cliciwch yma
Canllawn i Rieni - TGAU Ysgol Tryfan 2015 - cliciwch yma
Cyngor Adolygu TGAU i flwyddyn 11 Ysgol Tryfan 2015 - cliciwch yma

Cymorth ar gyfer Disgyblion Blwyddyn 7, 8 and 9 a'u Rhieni
Profion ac Asesiadau Tymor yr Haf i ddisgyblion CA3 - cliciwch yma
Gwybodaeth i Rieni - cliciwch yma

Diwrnod Agored i Rhieni Disgyblion Bl 5 a 6 - cliciwch yma

Ethol Cynrychiolydd Rhieni - cliciwch yma
Ffurflen Enwebu - cliciwch yma

Ffurflen Casglu Data - cliciwch yma

Calendr Ysgol 2014-15 - cliciwch yma

Tymor Newydd - cliciwch yma

Llythyr Diwedd Tymor - cliciwch yma

Llythyr Diwedd Tymor i Flwyddyn 6 - cliciwch yma

Rhestr Gwisg Ysgol - cliciwch yma

Rhestr Brisiau Cinio Ysgol - cliciwch yma

20:12:13 Llythyr Diwedd Tymor - cliciwch yma

24:09:13 Polisi Amddiffyn Plant Ysgol Tryfan - cliciwch yma

24:09:13 Nodyn i Rieni Polisi Diogelu ac Amdiffyn Plant - cliciwch yma

12:09:13 Llythyr dechrau tymor a dyddiad arolygu gan Estyn - cliciwch yma

12:09:13 Deall arolygiadau mewn ysgolion: canllaw i rieni a gofalwyr - cliciwch yma

12:09:13 CALENDR DIGWYDDIADAU YSGOL 2013 - 14 - cliciwch yma

19:07:13 - Diwedd Tymor yr Haf 2013 yn Ysgol Tryfan - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19:07:13 - Croeso i Flwyddyn 7 yn Ysgol Tryfan ym mis Medi, 2013 - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19:07:13 - Gwisg Ysgol - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22:05:13 - Diwrnod Ymadael Blwyddyn 11 2013 - cliciwch yma

26:04:13 - Taith Sioe Frecwast Radio 1 yn Ysgol Tryfan - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26:04:13 - Llythyr gan Tahira Dar ar ran Tïm Trefnu Digwyddiadau BBC Radio 1 - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26:04:13 - Profion ac Asesiadau Cyfnod Allweddol 3 - blwyddyn 7, 8 a 9 - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17:04:13 - Llythyr y Frech Goch i Ysgolion - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17:04:13 - Newidiadau Cwricwlwm i Bl10 ym Medi 2013 - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.01.13 - Cyfle arall i rieni ymateb i’r holiadur - cliciwch yma


03.12.12 - Llythyr i Rieni Parthed Holiaduron - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.10.12 - Crynodeb o Arholiadau ac Asesiadau Blwyddyn 10 ac 11 Fesul Pwnc - 2012 -2013 - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.10.12 - Gwybodaeth i ymgeiswyr – asesiadau dan reolaeth
Cynhyrchwyd yr hysbysiad hwn ar ran: AQA, CCEA, Edexcel, OCR a WJEC - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.10.12 - I Rieni Blwyddyn 10 – Parthed Arholiadau ac Asesiadau - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.10.12 - I Rieni Blwyddyn 11 – Parthed Arholiadau ac Asesiadau - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.10.2012 - NEWYDDION PWYSIG AM TGAU SAESNEG IAITH YNG NGHYMRU - cliciwch yma

 

 

 

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Tryfan mewn map mwy

Cysylltwch

Prifathro: Mr Gwyn Tudur
Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk