The Community

The Pontio Project

pontio

Some year 8 and 9 pupils discussed their ideas about the Pontio Project and the Arts and Innovation Centre that will be in Bangor by 2014 with Professor Gerwyn Wiliams. This poem is the result of that group session:

GAWN NI ... ?
(dychmygu canolfan newydd Pontio)


Gawn ni oriel i ddangos gwaith celf Ysgol Tryfan,
y Band Jas a’r Côr ar ganol y llwyfan;

sioeau Bara Caws, dramâu a ffilmiau,
jôcs Tudur Owen, Brwydr y Bandiau;

stafelloedd ymarfer, safleoedd perfformio,
soffas i ddiogi, cilfannau ymlacio;

hufen ia moethus Môn ar Lwy,
cig oen Cymreig ac arno flas mwy,

tapas ecsotig, cynnyrch ffermwyr lleol,
cyngherddau rhyngwladol, nosweithiau cartrefol;

actorion hyderus a dawnswyr heini,
encil i sgrifennu, cwtsh cynganeddu;

sŵn piano, corn, ffliwt a thannau telynau,
rhythmau gitâr a churiadau drymiau;

hwylfan i’r bychain gael cropian cyn cerdded,
siopau a llyfrgell, cyfrifiaduron a phaned;

gerddi a chadeiriau, blodau a balconi
i oedi dros ginio – lle da i gymdeithasu;

ac ar do’r ganolfan, gorsaf lanio,
lle i hofrennydd o bell gael parcio,

cludo Jessie J a Beckham i’n hysgogi,
cario rhai yno i’n hannog a’n hysbrydoli;

coffi o Costa, Big Mac a swshi,
a phlîs, plîs, Elen ap – gawn ni jacwsi,

gawn ni neuadd lawn cynhesrwydd, Cymreictod a chroeso,
i’n gwneud ni yn falch o gael perthyn iddo?

GAWN NI HYN I GYD YM MANGOR – AI?

 

Click here for a copy of the poem

 

 

Important Links

Location


View Ysgol Tryfan in a larger map

Contact Us

Headteacher: Mr Gwyn Tudur
Address:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Phone: 01248 352633
Fax: 01248 361264
E-mail: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk