Who's Who - Governors

 

YSGOL TRYFAN 2017/18 GOVERNORS
Name Category Role
     
Mrs Menna Jones Parents Llywodraethwraig Ddynodedig Cydraddoldeb
Mrs Lowri Elis Parents Llywodraethwraig Ddynodedig Amddiffyn Plant
Mrs Siân Eleri Morgan Parents Llywodraethwraig Ddynodedig Hyrwyddo’r Gymraeg
Mr Carl Mather Parents Is-Gadeirydd a Llywodraethwr Dynodedig Iechyd a Dioglewch
Mr Arwel Jones Parents  
Mrs Angharad Harris Education Authority Chair
Mrs Jên Dafydd Education Authority  
Cyng. Elin Walker-Jones Education Authority Llywodraethwraig Ddynodedig ADY
Cyng. Huw Wyn Jones Education Authority  
Mrs Janet Abas Community  
Mr Wil Parry Community  
Mr Gwilym Owen Community  
Mr Dafydd Hardy Community              
Mr Sam Durrant Staff   
Mrs Nia Griffiths Jones Teacher  
Mr Meurig Jones Teacher  
Mr Gwyn Tudur Head  
Miss Bethan Thomas Clerk  
     
Pupil Governors    
Megan Huws Medi 2017-Awst 2018
Cai Fôn Davies Medi 2017-Awst 2018


Summary Annual Report to Parents 2016-2017 - click here
Ysgol Tryfan Governors’ Annual Report 2015-2016 - click here

Summary Annual Report to Parents 2015-2016 - click here

Contacting the Governing Body
To contact the Chair of the Governing Body or its members one should first contact Miss Bethan Thomas (Clerk to the Governing Body) at school or by e-mail - sg@tryfan.gwynedd.sch.uk

 

 

Important Links

Location


View Ysgol Tryfan in a larger map

Contact Us

Headteacher: Mr Gwyn Tudur
Address:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Phone: 01248 352633
Fax: 01248 361264
E-mail: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk