Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

 

Taith Gerdded Noddedig Golygfa Tryfan 2
Mae Cyfeillion Ysgol Tryfan yn trefnu taith gerdded noddedig Golygfa Tryfan 2 Gorffennaf 12fed 2014.

Pamffled - cliciwch yma

Ffurflen Noddi - cliciwch yma

Llythyr - cliciwch yma

llinell

Taith Golygfa Tryfan 1

pobl a phlant

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o Daith Gerdded Golygfa Tryfan 1.

 

llinell

Taith Gerdded Golygfa Tryfan 1

Hoffech chi gerdded yr olygfa sydd i’w chael o Ysgol Tryfan? Nid ar yr un tro wrth reswm, ond dros y blynyddoedd nesaf? Os oes gennych ddiddordeb, bwriadwn gychwyn wrth ein traed yn lled isel a lleol i weld os ydi pobl yn mwynhau’r cerdded cymdeithasol a gweld sut aiff hi.

Taith gerdded Golygfa Tryfan (Rhan 1) 21/09/2013 llythyr a mwy o fanylion - cliciwch yma

llinell

Gweithgareddau Cyfeillion Ysgol Tryfan

poster
poster

poster

 

llinell


Cais am arian gan Gyfeillion Ysgol Tryfan

Canllawiau i wneud cais am arian gan Gyfeillion Tryfan - cliciwch yma am ddogfen Word neu cliciwch yma am pdf

llinell

Ffair Nadolig Cyfeillion Ysgol Tryfan 2012

pobl a phlant

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Tryfan mewn map mwy

Cysylltwch

Prifathro: Mr Gwyn Tudur
Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk